ISO 14001 มันคืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กร

ISO 14001 มันคืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กร

ISO 14001 มันคืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กร

Importance-ISO-14001

องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนนั้น จะต้องการตรวจสอบมาตรฐานของตัวเองเพื่อเป็นหลักประกันแต่องค์กร และลูกค้าว่า องค์กรนี้มีคุณภาพด้านไหน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านไหนบ้าง เรามักจะได้ยินมาตรฐานอยู่คำหนึ่งนั่นคือคำว่า ISO ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานรูปแบบหนึ่งที่มีหลากหลายมาก เราจะไปรู้จัก ISO 14001 กันว่ามันคืออะไร

ISO 14001 มันคืออะไร

ISO 14001 คือ มาตรฐานขององค์กรรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นมิติด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จะมีการตรวจองค์กรในแต่ละมิติว่ามีนโยบาย การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร ทำอย่างต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน หากทำได้ตามมาตรฐานก็จะได้รับการรับรอง ISO 14001 ในช่วงเวลานั้น ปัจจุบันจะเป็น ISO 14001 รุ่นปี 2015

ISO 14001 มีประโยชน์อย่างไร

การจัดทำ ISO 14001 ต้องบอกก่อนว่าเป็นมาตรฐานที่สามารถจัดทำได้ทุกองค์กร ไม่ได้เป็นแค่โรงงาน หรือ องค์กรภาพธุรกิจอย่างเดียว ประโยชน์ของ ISO 14001 มีหลายประการอย่างเช่น การนำมาตรฐานมาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในองค์กร พื้นที่ทำงานเมื่อสิ่งแวดล้อมดีก็จะทำให้พนักงานมีความสุขขึ้นไปด้วย ผลงานก็จะออกมาดี สองหากองค์กรผ่านมาตรฐานตรงนี้สามารถนำไปอ้างอิงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร อย่าง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ลูกค้า เพิ่มมูลค่าขององค์กรในสายตานักลงทุนได้อีก สามมาตรฐานนี้สามารถเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนามาตรฐาน ISO ตัวอื่นได้ต่อไป

วิธีการได้มาซึ่ง ISO 14001

หากเราเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจแห่งหนึ่ง แล้วต้องการจะรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไร หนึ่งเลยต้องเค้าไปปรึกษาสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งมีอยู่มากมายในไทย จากนั้นสถาบันจะให้เราเขียนคำร้อง สองเมื่อสถาบันรับเรื่องแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเริ่มจากให้คำปรึกษา ดำเนินการ ตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อตัดสินว่าผ่านข้อกำหนดหรือไม่ สามหากการประเมินเพื่อตรวจการรับรองผ่านไปด้วยดี ผ่านตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ ISO 14001 ทางสถาบันก็จะรับรองมาตรฐานตามที่ได้ประกาศไว้

จำเป็นไหมต้องมี ISO 14001

ภาคธุรกิจหรืองค์กรอาจจะเกิดคำถามว่า ISO 14001 จำเป็นไหมต้องมีในธุรกิจของตัวเอง เราบอกเลยว่าจำเป็น เนื่องจาก ISO 14001 เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานแต่สำคัญของการดำเนินธุรกิจในตอนนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้า ลูกค้าจะไม่พึงพอใจในสินค้าของเราเลย หากสินค้าของเราเกิดมาพร้อมทำลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แม้ว่าสินค้านั้นจะมีคุณภาพ และราคาถูกแค่ไหนก็ตาม ยิ่งในสายตานักลงทุนยิ่งแย่ไปกันใหญ่ นักลงทุนจะไม่เสียเวลากับเราแน่หากเราเป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อม สรุปว่าถ้าเป็นไปได้ องค์กรควรจะมีการวางแผนเพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐาน ISO 14001 ในการยกระดับตัวเอง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในองค์กร

No Comments