แนวคิดดีๆ รักษาป่าไม้และปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่

แนวคิดดีๆ รักษาป่าไม้และปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่

แนวคิดดีๆ รักษาป่าไม้และปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่

ป่าไม้นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศ และของโลก เพราะป่าไม้เป็นเหมือนต้นทางของทรัพยากรอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำ ต้นไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ แต่ป่าไม้เองก็ถูกรุกรานจากปัจจัยหลายอย่างอยู่ทุกวัน เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรามีคำแนะนำ

ปลูกในใจก่อน

แนวคิดที่สำคัญสุดของการปลูกป่าก็คือ เราต้องปลูกป่าในใจคนให้ได้ คำนี้หมายถึงเราต้องปลูกฝังแนวคิด ให้ความสำคัญของป่าให้กับคนเสียก่อน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะหากเค้าได้รับการปลูกฝังลงไปในใจตั้งแต่เด็ก แม้จะมีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อโตขึ้น แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ปลูกฝังอะไรลงไปเลย วิธีการปลูกฝังสำหรับเด็กอาจจะเป็นการพาเข้าไปดูป่าชุมชนใกล้บ้าน ชวนกันปลูกป่าตามโอกาสต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจ

การสร้างโอกาสในการปลูก

วิธีการที่ดีในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไปสู่คนรุ่นใหม่ อีกหนึ่งวิธีที่เริ่มแพร่หลายกันเยอะมากก็คือ การสร้างโอกาสในการปลูกป่า ในวันสำคัญต่างๆ เราควรหาโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้ลงมือปลูกป่า ปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง จะให้ดีติดป้ายชื่อไว้เลย เพื่อให้เค้าเกิดความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนั้น หากมีความรู้สึกดังกล่าว พอได้ทำบ่อยเข้าจะแพร่ขยายไปถึงการอนุรักษ์อะไรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างป่าไม้

อธิบายประโยชน์ของป่า

หากใครสังเกตให้ดีเราจะรู้สึกได้เลยว่า ตอนนี้ประเทศไทยเรามีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลย บางช่วงฝนแล้งก็แล้งหนักมาก แล้วจนทำให้ขาดแคลนน้ำสำหรับทำเกษตร จนถึงอุปโภคบริโภคในพื้นที่ แต่บางเวลาก็ฝนตกหนักจนท่วมเลย เราน่าจะใช้โอกาสนี้อธิบายให้คนรุ่นใหม่เห็นความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยตรงได้ ยิ่งเห็นภาพน้ำแล้ง น้ำท่วมนี่บอกเลยว่าจะยิ่งทำให้เข้าใจประโยชน์ของป่ามากขึ้น

เที่ยวป่า อนุรักษ์ป่า

เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ต้องยอมรับว่าห่างป่า ห่างทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะมาก นั่นทำให้เค้ารู้สึกไม่อินกับการอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่ อาจจะเข้าใจตามตัวหนังสือแต่ไม่อิน ไม่รู้สึกคล้อยตาม แนวคิดที่ดีก็คือลองหาเวลาเสาร์อาทิตย์ พาคนรุ่นใหม่เข้าป่าไปสัมผัสบรรยากาศของป่า อาจจะเป็นเส้นทางสำรวจ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ หากได้สัมผัสป่ารับรองว่าจะรักป่าขึ้นมาทันที

วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีง่ายๆ เพื่อให้เราสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไปสู่คนรุ่นใหม่ได้ อย่าลืมว่า ป่าจะอยู่ได้ไหมต้องขึ้นอยู่กับมือของคนรุ่นใหม่แล้ว

No Comments