กิจกรรมที่เหมาะสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติ จาก Blue Climate and Oceans Project

กิจกรรมที่เหมาะสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติ จาก Blue Climate and Oceans Project

กิจกรรมที่เหมาะสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติ จาก Blue Climate and Oceans Project

Nature-Conservation-on-beach

ธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติเนสิ่งสำคัญ เพราะธรรมชาติที่แท้ก็คือบ้านและเป็นสมบัติของเราทุกคนบนโลกนี้ซึ่งจะต้องใช้อยู่อาศัยและดำรงค์ชีวิตกันต่อไป การจะกล่าวว่ารักและอนุรักษ์ธรรมชาติได้ เพียงคำพูดที่สวยหรูฟังดูดีเท่านั้นคงจะไม่เพียงพอและคงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นได้ แต่การลงมือปฎิบัติจริงถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยหรือส่วนหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปในทางสร้างสรรค์ต่อธรรมชาติได้

แน่นอนว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะลงมาทุ่มเทเต็มเวลาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ เพราะคนเราแต่ละคนก็ย่อมต้องมีภาระหน้าที่การงาน ที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวและคนรอบข้างมากมาย แต่การปลีกเวลาเพื่อมาใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้างเป็นครั้งคราว หลายคนร่วมมือกันเท่าที่จะพอจัดสรรค์เวลาและความสามารถได้ก็จะขับเคลื่อนการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นได้ มีกิจกรรมหลายอย่างที่เหมาะสำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งได้รวบรวมเป็นไอเดียเผื่อใครจะนำไปทำหรือต่อยอดได้ต่อไป คือ

Nature-save-for-human

1.เป็นอาสาสมัครโครงการสร้างฝาย

การสร้างฝายก็คือ การทำให้พื้นที่ที่แล้งขาดน้ำได้มีน้ำชุ่มชื่นขึ้น การสร้างฝายจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีแหล่งน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นทางน้ำที่ไหลมาจากภุเขาแต่เมื่อน้ำไหลลงมาแล้วก็ไหลไป ไม่ได้ถูกกักเก็บเอาไว้ พอถึงช่วงแล้งน้ำก็แห้งทำให้พื้นที่โดยรอบแลง การสร้างฝายจะช่วยในการชะลอการไหลของน้ำ ทำให้มีน้ำกักเก็บอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ได้ในช่วงเวลายาวนานขึ้น แต่ไม่ใช่การกักเก็บจนหมดเช่นเขื่อน ทางเดินของน้ำตลอดเส้นทางจึงอุดมสมบรณื กิจกรรมสร้างฝายมีจัดขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ บ่างฝายเป็นการสร้างเพื่อการเกษตรของคนในพื้นที่โดยรอบ บางฝายสร้างเพื่อให้ป่ามีน้ำทำให้ป่าสมบูรณ์ บางฝายก็สร้างเพื่อช้าง ช้างและสัตว์ป่าจะมีแหล่งน้ำไว้กินไม่อดตาย

2.ปักไผ่ชะลอคลื่นและปลูกป่าชายเลน

ตามแนวเขตป่าชายเลนหลายๆ แห่งจะมีคลื่นแรง คลื่นเหล่านี้เมื่อซัดมาแรงเกินไปโดยเฉพาะในหน้ามรสุม สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้ป่าชายเลนเกิดความเสียหายได้ กิจกรรมอาสาสมัครปักไผ่ชะลอคลื่น จะทำโดยการปักกิ่งไผ่เป็นแนวเพื่อช่วยให้คลื่นชะลอความแรงและเร็วลงก่อนจะกระทบกับผืนป่าชายเลน มีการอบรมและทำร่วมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบป่าชายเลน เพื่อให้ความรู้และกำลังใจชาวพื้นที่ในการอนุรักษ์ต่อไป

3. เก็บขยะบนดอย

เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามดอย เช่นภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง เป็นต้น ขยะบนดอยที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ นอกจากจะทำให้ดอยสกปรกแล้ว อาจจะทำลายธรรมชาติและเป็นอันตรายต่อสัตว์ด้วย มีกิจกรรมเก็บขยะบนดอยที่รับสมัครอาสาสมัครหลายหน่วยงานที่สามารถติดตามได้ออนไลน์ หากว่างก็สามารถไปร่วมได้ ทั้งเที่ยวไปในตัวและได้ทำประโยชน์ให้สภาพแวดล้อม

No Comments