logo_blue_climate_and_oceans3Welcome To Blue Climate And Oceans Project

Jacques Cousteau เคยกล่าวเอาไว้ว่า “ผู้คนปกป้องสิ่งที่พวกเขารัก” ดังนั้นภารกิจของเราคือการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมสีฟ้าของเราเพิ่มมากขึ้น การเดินทางของเราเริ่มต้นด้วยกลุ่มนักกีฬากลุ่มเล็กๆ ที่ต่างได้รับแรงบันดาลใจจากการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เราตัดสินใจแบ่งปันเรื่องราวรูปภาพและเนื้อหากับผู้ชมที่กว้างขวางขึ้น และตั้งชื่อโครงการ Blue เพื่อสื่อสารนอกเหนือจาก Fanpages ของตัวเอง ต่อมาคือการสร้างวิธีที่เรียบง่ายสนุกสนานและมีการแข่งขันเพื่อหวังดึงดูดผู้คนมากขึ้น Blue Mile เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมเพื่อออกแบบมาให้ผู้คนจำนวนมากระดมทุนเพื่อ WWF-UK เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมสีฟ้าของเรา

jacques_cousteau_inแล้วจะมีอะไรต่อไป เรารักในไอเดีย TED’s Worth Spreading และการบรรยายที่ทำ การทำงานในรูปแบบใหม่สำหรับการบรรยาย Blue Project ซึ่งกำลังจะเปิดโครงการตัวขึ้นในปีหน้า นอกจากนี้เรายังได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ สำหรับเยาวชนในการแบ่งปันความคิดการเรียนรู้และเนื้อหาที่เรียกว่า Blue Schools

EBM_LOGO_ORANGE1

RECENT WORK BLUE CLIMATE AND OCEANS PROJECT

ป่าไม้นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศ และของโลก เพราะป่าไม้เป็นเหมือนต้นทางของทรัพยากรอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำ ต้นไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ แต่ป่าไม้เองก็ถูกรุกรานจากปัจจัยหลายอย่างอยู่ทุกวัน เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรามีคำแนะนำ ปลูกในใจก่อน แนวคิดที่สำคัญสุดของการปลูกป่าก็คือ เราต้องปลูกป่าในใจคนให้ได้ คำนี้หมายถึงเราต้องปลูกฝังแนวคิด ให้ความสำคัญของป่าให้กับคนเสียก่อน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะหากเค้าได้รับการปลูกฝังลงไปในใจตั้งแต่เด็ก แม้จะมีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อโตขึ้น แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ปลูกฝังอะไรลงไปเลย วิธีการปลูกฝังสำหรับเด็กอาจจะเป็นการพาเข้าไปดูป่าชุมชนใกล้บ้าน ชวนกันปลูกป่าตามโอกาสต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจ
Concept-Planting-forests-and-trees
สิ่งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศนั่นคือ การปลูกป่า ท่านมีความเชื่อว่าการปลูกป่าที่อุดมสมบูรณ์จะทำให้ทรัพยากรของไทยอยู่ได้ เมื่อทรัพยากรอยู่ได้ คนไทยก็อยู่ได้ แม้ท่านจะไม่ได้บอกให้เรารีบเข้าไปปลูกป่าโดยตรง แต่ท่านทรงเลือกที่จะวางแนวคิดในการปลูกป่าให้กับคนไทยแทน เราขอรวบรวมแนวคิดคำสอนเกี่ยวกับการปลูกป่า ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 อีกครั้ง ให้ปลูกป่าในใจคน คำสอนแรกเป็นแนวคิดที่ตรงและสำคัญมากที่สุดในการปลูกป่า นั่นคือ ให้เราปลูกป่าในใจคนเสียก่อน หมายถึง ให้เราสร้างความตระหนักรู้แก่คนในพื้นที่ และคนในประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของป่าเสียก่อน
Importance-ISO-14001
องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนนั้น จะต้องการตรวจสอบมาตรฐานของตัวเองเพื่อเป็นหลักประกันแต่องค์กร และลูกค้าว่า องค์กรนี้มีคุณภาพด้านไหน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านไหนบ้าง เรามักจะได้ยินมาตรฐานอยู่คำหนึ่งนั่นคือคำว่า ISO ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานรูปแบบหนึ่งที่มีหลากหลายมาก เราจะไปรู้จัก ISO 14001 กันว่ามันคืออะไร ISO 14001 มันคืออะไร ISO 14001 คือ
earth-day-environmentalists
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นของทุกคน ในสังคมการจะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จะต้องเป็นการร่วมมือกันหลายๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล แต่ละคนที่จะต้องมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว องค์กรภาครัฐที่ต้องเข้ามาขับเคลื่อนเป็นตัวหลักและสนับสนุนฝ่ายต่างๆ อีกทั้งองค์กรที่เป็นเอกชนซึ่งเป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลักดันและจัดให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ที่จะได้นำมาแนะนำให้รู้จักกันมีทั้งหมด 5 แห่งซึ่งน่าสนใจและน่าติดตามทั้งข่าวคราวและกิจกรรมที่เปืดรับให้คนทั่วไปได้ไปร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วยกัน 1.มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (The Wild Animal Rescue Foundation of Thailand) เป็นมูลนิธิที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่ามีกิจกรรม
Nature-Conservation-on-beach
ธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติเนสิ่งสำคัญ เพราะธรรมชาติที่แท้ก็คือบ้านและเป็นสมบัติของเราทุกคนบนโลกนี้ซึ่งจะต้องใช้อยู่อาศัยและดำรงค์ชีวิตกันต่อไป การจะกล่าวว่ารักและอนุรักษ์ธรรมชาติได้ เพียงคำพูดที่สวยหรูฟังดูดีเท่านั้นคงจะไม่เพียงพอและคงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นได้ แต่การลงมือปฎิบัติจริงถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยหรือส่วนหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปในทางสร้างสรรค์ต่อธรรมชาติได้ แน่นอนว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะลงมาทุ่มเทเต็มเวลาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ เพราะคนเราแต่ละคนก็ย่อมต้องมีภาระหน้าที่การงาน ที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวและคนรอบข้างมากมาย แต่การปลีกเวลาเพื่อมาใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้างเป็นครั้งคราว หลายคนร่วมมือกันเท่าที่จะพอจัดสรรค์เวลาและความสามารถได้ก็จะขับเคลื่อนการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นได้ มีกิจกรรมหลายอย่างที่เหมาะสำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งได้รวบรวมเป็นไอเดียเผื่อใครจะนำไปทำหรือต่อยอดได้ต่อไป คือ 1.เป็นอาสาสมัครโครงการสร้างฝาย การสร้างฝายก็คือ การทำให้พื้นที่ที่แล้งขาดน้ำได้มีน้ำชุ่มชื่นขึ้น การสร้างฝายจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีแหล่งน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นทางน้ำที่ไหลมาจากภุเขาแต่เมื่อน้ำไหลลงมาแล้วก็ไหลไป ไม่ได้ถูกกักเก็บเอาไว้ พอถึงช่วงแล้งน้ำก็แห้งทำให้พื้นที่โดยรอบแลง
Ecover_Blue_Mile_swimming
ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง “Super Saturday” ที่ 2013 Ecover Blue Mile พร้อมกับผู้คนจำนวนหลายร้อยบนพื้นน้ำบริเวณเมือง Barbican ซึ่งมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ Plymouth เพื่อหาเงินให้กับ Marine Conservation Society จำนวนผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมเล่นว่ายน้ำ เรือคายัคและพายเรือยืน (SUP)
ecover_blue_mile_kayak
Weymouth Ecover Blue Mile เป็นครั้งแรกที่รับได้ความนิยมอย่างมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ 27-28 กรกฎาคม พร้อมผู้เข้าชมนับพันคนเข้ามาร่วมในงาน Weymouth Beach โดยมีผู้เข้าร่วมนับร้อยคน เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่คนกว่า 440 คน และเด็กหลายคนเข้าร่วมในเรือคายัคและ  stand up paddle boarding (SUP)
dave_ElliptiGo
วันที่ 30 เมษายนในเมืองลิเวอร์พูล นักผจญภัยพร้อมกับ Blue Ambassador อย่าง Dave Cornthwaite และ Squash Falconer เริ่มออกเดินทาง 9 สัปดาห์ที่น่าประทับใจไปทั่วทวีปยุโรป บนจักรยาน ElliptiGo ทรงไข่ ทั้งสองคนต่าหลงใหลในธรรมชาติและหลงใหลในกีฬา พร้อมทั้งพวกเขาหวังให้การเดินทางครั้งนี้

OUR RECENT CLIENTS

Connect with us

map-localization-icon

Location

Turnchapel Wharf, Barton Road, Plymouth, PL99RQ, UK

tel-phone-icon

Contact Us

Office : +88 (0) 5177 875511

website-contactus

Connect Online

Email : connectonline@theblueproject.com

Twitter : @theblueproject